reklam banner'' width=-
-
MEMDUH SARI

MEMDUH SARI

[email protected]

KURAN DA KIYAMET ALAMETLERİ VARMIDIR?

15 Mayıs 2020 - 15:29

Kıyamet alametleri: Muhkem ilimlere inanmazlar hurafelere badatlara inanırlar.  Bunun en acı örneği hadis adı altında söylenen gerçek dışı anlatmalarıdır. Kıyamet ayağa kalkmak, bir şeyin meydana gelmesi demektir.

Kıyametin bir diğer adı da şiddetli sarsıntı depremdir. Kıyamet Kâinattaki canlı ve cansız varlıkların sonu demektir. Her canlının ölümü onun kendi kıyametidir. İnsanların kendi kıyamet alametlerinin sebepleri bellidir, bunlar yaşlılık hastalık kazalar nusubetler ve ölümleri. Kâinatın kıyameti ise saklıdır gizlidir.

İnsanlar kendi kıyametleri ile kâinatın kıyametini karıştırmışlar kendi belirtilerini kâinata isnat etmişlerdir. Kıyamet Dünya hayatının sonu, ahiret hayatının başlangıcı olacaktır.

Kıyamet canlı ve cansız varlıkların yenilenmesidir ve ilahi huzuru toplanma mahşerdir. Buradan hareketle şunu söylemek mümkündür. Kıyamet gününe yemin etmek, dirilmeyi inkâr edenlere yönelik olarak, onun mutlaka gerçekleşeceği bilgisi vermek demektir. Kıyamet günü nelerin yaşanacağı ile ilgili olarak.

O sorumluluğun altından bir daha da asla kalkamayacaktır, üstelik O, Kıyamet günü onlar için berbat bir yük olacaktır. (20-Taha/101,)

Fakat kimde mümin olduğu halde erdemli davranırsa, artık o ne haksızlığa uğramaktan ne de (cehenneme) yem olmaktan korsun (20-Taha/112.)
 
Buna göre Kıyamet günü ifadesi, hem bu kâinat sisteminin yeni bir hal almak üzere değişim ve dönüşüm geçirmesi demektir. Hem de ahiret şartlarında insanların dirilip hesaba çekilmesi ve haklarında değerlendirme yapılması demektir.

Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunu insanlar arasında inkâr edenler çoğunlukta olacağı için, söz konusu inkâr ahirette bir pişmanlığa ve kendini kınamaya dönüşecektir. Kuran’a göre kıyamet kesindir, yani son saat gelecektir. Yakın mı uzak mı kimse bilmez.

Zamanı gizlidir hiç kimse bilmez. Allah o zamanı gizlemiştir.
Kıyametin zamanı ansızın gelecek. Ansızın gelenin alameti olur mu olmaz. Hissi değil aklidir.
Emanetleri ehline verin. Vermeyince kıyamet kopmaz, hadisi yanlış anlaşılmış. Bu hadis insanların bozulmasına kıyamet denmiştir, toplumsal bozulmalar için söylenmiştir. Kıyamete sen ne hazırladın ona bak. Senin kıyametin ölünce olacak kopacaktır. İnsan aslı bilinmeyen bir sözü bir şeyi büyülenmiş gibi öğrenmeye çalışır, onun ardına düşer, merak eder. Fakat Kuran’a gitmezler,  Kuran’ı okumazlar, halk arasında konuşulan boş lakırdılara inanırlar.

KIYAMET AYETLERİNİN İNİŞ SEBEBİ?

Genel olarak sürenin nüzul sebebi, olarak da aktarılan bir rivayet şöyledir. Peygamberimiz şöyle dua edermiş. Allah’ım (iki) kötü komşumun şerrinden beni koru, onların hakkından gel. Burada sözü edilen kişilerden biri, Ahnes b,Şurayk, diğeri ise Adiyye b, Ebi Rabi-a. Bu kişiler Peygamberimize gelerek alaycı bir şekilde.

Bana kıyameti anlat, ne zaman, kopacak ve nasıl meydana gelecek demişler. Peygamberimiz de kendisine cevap verirmiş. Ancak bu kişi onu şöyle karşılarmış. O günü gözümle görsem bile sana inanmam. Allah o kemikleri nasıl bir araya getirecek ki, işte bu diyalog üzerine, bu ayetlerin hatta bütünüyle surenin indirildiği kabul edilir. Dahası ise birçok insan’ın öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden herkes için inmiştir.

Mahşerde insanlar yeni bir bedenle, yaratılacaklardır ve mahşer, dirilme bağlamında ve kendi şartlarına göre maddi bir mahiyet arz edecektir. İnsanlara yönelik sorgulama işlemlerinde muhatap sadece insan’ın ruhu değil, hem ruhu hem bedeni olacaktır. İnsan, en ince detayına varıncaya kadar yeniden bir bedenleme ile yaratılacaktır.

Konuyu bu şekilde ahiretle ilişkilendirirsek, mahşerdeki hayatın bedensel bir hayat olacağını, orada insanların organlarının bulunacağını ve haşirin hem maddi, hem de ruh-i olarak gerçekleşeceğini ayetlerden anlaşılmaktadır.

(Prof dr Mehmet Okuyan, kısa süreler tefsiri kıyamet süresi.)


 KURANDA KIYAMET ALAMETLERİ HAKKINDAKİ AYETLERİ

75-Kıyamet/1. Ötesi yok. Kıyamet gününe ben yemin ediyorum.

2. Yine ötesi yok kendini kınayan nefse ben yemin ediyorum. (kıyametini kaybeden insandır)

3. İnsanoğlu (kendini yeniden diriltip) kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi sanıyor.

4. Bilakis onu parmak uçlarına kadar yeniden diriltmeye kadiriz.

5. Ne var ki genellikle inkârcı insan, önündeki hakikati yalanlamaya bayılır.

6. O şöyle sorar Şu kıyamet dediğiniz şey ne zaman kopacak.

7. Bakın o zaman.

8. Gözler şimşek-şimşek çakacak ve ay birleştirilecek.

9- Çünkü güneş ve Ay birleştirilecek.

10. İnsanoğlu o gün şöyle diyecek Nereye kaçmalı.

11. Hiçbir sığınak yok.

12. O gün yolların sonu rabbinin katına çıkacak.

13. O gün insanoğluna önceledikleri ve erteledikleri bir- bir haber verilecek.

14. Bilakis insan kendi benliğine şahit olacak.

15. Türlü mazeretler ortaya koymuş olsa bile.

(81-Tekvir/1.) Güneş bürünüp söndürüldüğü zaman.

2- Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman.

3- Dağlar yürütüldüğü zaman.

4- Doğurması yaklaşmış develer başı-boş bırakıldığı zaman.

5- Vahşi hayvanlar bir araya toplatıldığı zaman.

6-Denizler kaynaştırıldığı zaman.

7- Nefisler çiftleştirildiği bedenlerle ruhlar birleştirildiği zaman.

8- Diri-diri toprağa gömülmüş kıza sorulduğu zaman.

9- Hangi suçtan dolayı öldürüldüklerinin hesabı.

10- İnsanların amel defterleri açıldığında.

11- Gök bir gövdenin derisi gibi soyulduğunda.

12 Cehennem kışkırtıldığında.

13- Ve cennetinin yakın plan sunulduğunda.

14- işte o zaman her can ne hazırladığını yakinen bilir.

Burada her şey, her kez için tam bir inkılâp sahnesi var. Her varlığı kuşatan bir ihtilal var. Bu inkılâp ve ihtilala yer gök cisimler vahşi hayvanlar ehli hayvanlar. İnsanlar ve işlerin durumları iştirak ediyor. Burada her gizli açılıyor, her bilinmeyen anlaşılıyor.

Böyle açık ayetler varken, insan’lar yaşlı teyzeler ve yaşlı insanların anlattıkları onlara hoş geliyor. Bina yükselmiş, zina artacakmış kıyamet ondan dolayı kopacakmış.

Ayrıca bu konu ile çok geniş bilgi için, Prof Dr Seyit Kutun un Kuran’da kıyamet sahneleri kitabına bakınız.
Kuranda Kıyametle ilgili 38 süre, 86 ayet vardır.

Bunlardan bazılar ise şunlardır. Abese/33. Buruc/34. Kariye/35. Kıyamet/36 süre. Humeza/37. Mürsalat/38. Kaf/40. Tarık/41. Kamer/42. Sad/44. Araf/45. Yasin/47. Furkan/48. Vakıa/55. Şuara/59. Neml/60. Kasas/61. Haşiye/75. Ayrıca İnşikak suresine bakınız. Araf/187. Okuyunuz.
Kaynak: Kuran da kıyamet sahneleri kitabı Prof dr S. Kutup.

Kaynaklar: Prof dr Süleyman Ateş.
 

reklam banner'' width=.
Bu yazı 2273 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum