reklam banner'' width=-
-
MEMDUH SARI

MEMDUH SARI

[email protected]

DEPREM DÜNYA İÇİN İLAHİ BİR YASADIR.

22 Kasım 2020 - 12:36

Deprem Allah’ın dünya için koyduğu ilahi bir yasasıdır. Deprem Dini bir imtihan değil, Dünyadaki yapılaşmanın mühendislik imtihanıdır. Deprem Dini imtihan olsaydı, Mekke’deki Kâbe 60 kere zarar görmezdi. (yıkılmazdı) Depremler hırsız mutahitlerin hırsızlığını aşikâr etmesidir.(Açığa çıkarmasıdır.)

1-Yeryüzü aniden korkunç bir depremle sarsıldığı zaman.  

2- Tüm maddi manevi ağırlıklarını çıkardığı zaman.  

3- İnsan der ki ne oluyor buna. Dediği zaman  (99-Zelzele (zilzal)  Suresi) 
 
Simdi (hayat)binasını Allah kaygısı ve rızası temelleri üzerine inşa eden kimse mi daha iyidir; ya yoksa binasını suyun altını oyduğu kırılgan bir yer üzerine yapıp, sonunda da onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi, Allah zulme odaklaşan bir toplumu asla doğru yola yöneltmez. ( 9-tevbe109.) 

Yüreklerindeki kuşku (uçurumu)üzerine inşa ettikleri hayat binası, ancak yüreklerini paramparça edinceye kadar dayanacaktır.(9-Tevbe/110.) 
 
Bu sure’nin belagati karşısında dilin anlı secdeye gelse yeridir. Olay o kadar dehşetli ki, olayın dehşetinden kim yaptı sorusunu bile soramayacaktır. Olay ansızın vuku bulacak. Günümüzde depremlerin olması gibi, kıyametin de vakti saati belli değildir.

Bu olaylar deprem ve kıyameti tetikleyen olaylar zincirinin başlamasında insan gibi irade sahibi yaratıkların yumuşak zemin üzerine yaptıkları binaların günahının bir bedelidir.

Yeryüzünü ise engebeli arazi yapısıyla uzatıp genişlettik. Zira oraya kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleştirdik.

Size içinde huzur ve sükût duyacağınız sabit meskenler (inşa etme yeteneği) veren yine seyyar mekânlar yapma yeteneği. (16-Nahl/80.) 

Yarattığı şeylerden kimilerini size gölgelik kılan ve dağları size sığınaklar korunaklar temin eden. (16-Nahl/81.) 

Nahl 80-81- Ayetlerinin açıklaması şu şekilde anlamak gerekir. Sabit konutlara, ikincisi çadır vb. gibi seyyar barınaklara delalet eder. Ayrıca ayetler, temel ve dayanaklı tüketim mallarına dikkat çeker. Seyyar sabit tek katlı binalar. Ancak tek katlı yerine çok katlı binalar inşa edildi, malzemesi de eksik olunca beklenen sonuç meydana geldi.

Yeryüzü insanın kahrını çok çekti, Kıyamet’te karnının içinde bulunanı dışarı atacaktır. (50-KAF/7-8.)
Hac/ Süresi. O (depremi) gördüğünüz gün, emzikli her anne emzirdiği (yavrusunu) unutur; yine her gebe o an çocuğunu düşürür ve insanlar sarhoş olmadıkları halde sen onları sarhoşmuş gibi görürsün. (Hac suresi/ 2.) 

 Deprem uyarıcıdır, uyandırır, deprem vahiydir. Zelzele ve deprem ayrı-ayrı şeylerdir. Zelzele sallar ve korkutur, Deprem yıkar yok eder. Canlı varlıkların ölmesine sebep olur. Deprem bir ayet gibi okunmalıdır. Deprem ilahi bir uyarıdır. Deprem eşyanın fıtratını varlığını ölçüsünü miktarını hatırlatır.
Deprem Allah’ın yerden gelen bir emri vahiydir. Deprem bela değil rahmettir. Deprem toprağı yeniler. Deprem çaresizlik değil, çare üretir. Deprem olmazsa yeryüzü patlardı.
 
Deprem tedbir almak için insan’a fırsat verir. Deprem toprağın boy abdestidir yıkanmasıdır. Deprem insan’ın iman’ını terbiye eder. Deprem işinizi evlerinizi sağlam zeminlere yapınız der. O halde depreme imar izni vermeyiniz. Yoksa kırk yıl biriktirdiğinizi, kırk saniyede kaybedersiniz.
Deprem mahşerdir. İnsan’ları bir araya toplar. Deprem iman’ını unutanlara imanı hatırlatır. Deprem terbiye eder. Deprem şefkat ve merhamettir.
Zira insan’lar elindeki nimetleri başkalarıyla paylaşır.
 
Yarattığı şeylerden kimilerini size gölgelik kılan ve dağları size sığınaklar korunaklar temin eden. (16-Nahl/81.) 

Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ovaları tarım için kullanın, tepeleri yamaçlara evlerinizi yapın. Bir gram toprak altından daha kıymetlidir. Zira altında topraktan çıkar. Ve onu muhafaza eden de topraktır. Yorgun toprağı deprem yeniler. Her yanar dağın bacası bir havalandırmadır. Dünya içindeki kazı, stresi, o bacalardan dışarı atar.

Deprem yıkmaz, ancak çürük zemine yapılan çürük binaları yıkar. Deprem kendi elimizle yaptıklarımızın gelip bizi bulmasıdır. Depremi genelleme yapmayınız, oh iyi oldu demeyiniz. Deprem Allah’ın yüceliğini hatırlatır.
 
1-Yeryüzü aniden korkunç bir depremle sarsıldığı zaman.  

2- Tüm maddi manevi ağırlıklarını çıkardığı zaman.  

3- İnsan der ki ne oluyor buna. Dediği zaman 

4- İşte o dehşet günü yeryüzü dile gelip. Şahit olduklarını bir-bir haber verecek.  

5-Zira senin rabbin, ona da emrini vah yetmiştir.  

6-İşte o dehşet günü bütün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere darmadağın ve derbeder bir halde ortaya çıkacaklar.  

7-Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu ilahi kayıtta görecektir.  

8- Kimde zerre kadar kötülük yaparsa, onu ilahi kayıtta görecektir. 
(99-Zelzele (zilzal)   
 

reklam banner'' width=.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum