reklam banner'' width=-
-
MEMDUH SARI

MEMDUH SARI

[email protected]

KURAN'DA RECM CEZASI YOKTUR

05 Mayıs 2020 - 10:40

Kuran’da recm cezası yoktur. Tevrat’ta vardır. Araplar zina eden, erkek ve kadına Yahudi geleneği olan taşlama emrini uyguluyorlardı. Kuran’da zinanın cezası ev hapsi ve yüz sopadır. Şayet ev hapsinde tövbe ederlerse bırakın emri vardır.   

Hayâsızlık sergileyen kadınlarınıza gelince aranızdan onlar için dört şahit gösterin. Ve eğer bunlar onun için şahitlik yaparlarsa ölüm gelinceye ya da Allah onların lehine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin. (4-Nisa/15.)

Ve aranızda bu işi yapan her iki erkeğe de cezalandırın. (eş cinsel ilişki) eğer o ikisi tövbe eder ve durumlarını düzeltirse onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri kabul edendir sınırsız merhamet sahibidir.( Nisa/16.)

Zina eden kadın ve zina eden erkek işte bunlardan her biri için etkisi cilt ile sınırlı yüz vuruş yapın eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız o ikisine olan acıma duygunuz sizi Allah’ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın inananlardan bir gurup da onların cezalandırmasına tanık olsun. (24-Nur/2.)

Zina yapan erkek ancak zina kar bir kadınla, diğer bir İfadeyle cinsel güdülerine kul köle olan bir kadınla birlikte olur. Zina eden bir kadın da ancak zina kar bir erkekle diğer bir ifadeyle cinsel güdülerine kul köle olan bir erkekle birlikte olur. Zaten bu tür bir birleşme insanlara haram kılınmıştır. (Nur/3.)

Ve sakın zinaya yaklaşmayın çünkü o arsızca bir hayâsızlık ve çirkin bir yoldur. (17-İsra/32.)  
İffetli kadınları zinayla suçlayıp da arkasından buna dört tanık getiremeyen kimselere gelince işte böylelerine seksen sopa vurun. Bir daha da onların tanıklığını kabul etmeyin. Zira gerçekte kötü yola düşenler işte bunlardır. (24-Nur/4.)

Ayrıca Nur/5-6-7-8-9 ayetleri karı koca arasındaki bir birlerine yaptıkları iftirayı anlatır. Bakınız.

Kuran’da kadın erkek cinsel birleşmeleri iki yolla olur. Meşru olanı nikâhla olanıdır. Yasak ve haram olanda gayri meşru ilişkidir buna da zina denir. 

Zina, her nefiste vardır, siz onu içinizden söküp atınız. Hiçbir erkek yok ki, güzel bir kadın görünce, ona gönlünü vermesin, Hiçbir kadın da yok ki, güzel yakışıklı bir erkek görünce, ona gönlünü vermesin. Bunlar fiziken kendilerini teslim etmezler, ama gönüllerini bir birlerine teslim ederler.

Bunun içindir ki yabancı kadın ve erkek bir arada kalamazlar. Zira kendi nefislerine güvenmezler. Sizin hissettiğiniz duyguları karşı tarafta hisseder.

Cinsel birliktelik, kadın ve erkeklerin en tabii ihtiyaçlarıdır. Ancak İnsan neslinin devamı ve kalıcılığını sağlamak için, bu yolun kadın ve erkeğin birleşmesinden geçer. Bu yolda meşru olan nikâh evliliktir, Aile müessesleridir.

İslam’da her tür nikâhsız, cinsel ilişki zina kapsamına girer. Kuran’ın zina’nın her türünü yasaklar. Ve zina’ya ahlaki bir sınır ihlali olarak görür.  Zina sonucunu doğurma ihtimali olan ilişki biçimlerine karşı müminleri daha baştan uyarır.

MÜMİN erkeklere söyle, bakışlarını yasak olandan çevirsinler ve iffetlerini korusunlar; tertemiz kalabilmeleri için en uygun davranış şekli budur.(Nur/30.)

Bunu yapmakla, kuralsız ve ölçüsüz kadın erkek ilişkilerine belirli kurallar ve ölçüler getirir. İki karşıt cins arasına, duyguların kirlenmesini önleyici tedbir makul bir mesafe koyar. Zina kadın ve erkeğin aşağılanmasıdır. Zira zina yüz kızartıcı bir suçtur. Bir başka kadın’ın aşağılanmasıdır.

Zinanın her türü İslam’da günahtır. Zira zina eden kimse Allah’ın haram kıldığı bir işi yapmış, bir yasağı çiğnemiştir. Zina kamu önünde işlenmişse, bu hem zina olduğu için, hem de kamu önünde işlendiği için suçtur.
Kişi zina günahından kurtulmak için hayattayken Allah’a samimi bir kalb ile tövbe etmelidir.

ALLAHIN şu müjdesini ilet; Ey hadlerini aşıp kendilerini israf eden kullarım. Allahın rahmetinden asla umut kesmeyiniz. Allah bütün günahları affedebilir. (39-Zümer/53.)

Şayet kadın’la erkek geçici bir zevk ve ani duygular neticesinde zina eder ve bu suyu başıboş akıtacak olurlarsa. Hayat suyunu boşuna akıtmış olurlar.  Ve bu durum onları kirleteceği gibi, soyun imha edilmesi ve yuvanın tarumar olması demektir.

Bu tür kadınların cezası evlerine hapsedilmeleri eğer bu tür bir ilişkiden vaz gecelerseler özgürlüklerine kavuşturulmaları, vaz geçmezlerse ömür boyu evlerinde hapis tutulmaları hükmünü getirmektedir.
Ayrıca eşcinsel ilişki yapan erkeklerde ceza vermek emredilmektedir. Burada zina yapana uygulanacak olan yüz sopa cezası, etkisi insan derisiyle sınırlı olup onun altındaki kasa kemiklere işlemeyen vuruş vurma şeklini izah eder.

 Kuran’da zina eden dışında bir suç için dört şahit istenmez.  Bu insanın iffetine verilen değeri gösterir. Kuran’da zina suçunun Kuran'ın öngördüğü şekilde ispatı ancak suçun kısmen de olsa kamuya açık bir biçimde işlenmiş olması durumunda mümkündür.

Bir zina, bir mağduriyettir. Bir cinayettir. Kadın'ın rahmi Allah’tan bir daldır kadın o dalı rahmi çok kıymetlidir.
O rahim canlı bir varlığı insan soyunu dünya’ya getiriyor. Onun için asla ve katha Allah’ın rahim sıfatının dalına başka yabancıyı kondurmayacak Ve zina etmeyecek.
 Yüce Allah şu dört şeye ağır ceza getirmiştir.
Bir zina, İki hırsızlık, üç adam öldürmek, dört faiz, bunlardan sakınmak ve kaçınmak gerekir. 

Kuran'daki zina ayetleri şunlardır.
(4-Nisa/24-25.) (5-Maide/5.) (17-İsra/32.) ( 24-Nur/2-3-7-24.)  (25-Furkan/68.)  (60-Müntehine/12.)
 

reklam banner'' width=.
Bu yazı 1022 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum