reklam banner'' width=-
-
MEMDUH SARI

MEMDUH SARI

[email protected]

HAYIR, NEDİR, HAYIR NASIL OLMALIDIR?

01 Şubat 2020 - 09:30

Hayır, Allah’tandır, Şer Ondan değildir. Uğradığınız her iyilik Allah, tandır. Başınıza gelen her kötülük de kendinizdendir. ( 4-Nisa/79. )

Şer bildiğinizde hayır, hayır bildiğinizde şer olabilir. Sizin hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı, Sizin hoşlandığınız bir şey de sizin için şerli olabilir. Allah bilir, fakat siz bilemezsiniz. (2-Bakara/216.)

Allah’ın Lütfünden kendilerine verdiklerinde cimrilik yapanlar, Bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için şerdir. ( 3-Ali İmran /180.)

Hayır, vakfetmek vermektir. Hayrı veren imandır, yürektir, vicdandır.  El ise aracıdır. Sadakayı alan insan, veren insanın ahiretini sırtında taşır.  Allah için verilen sadakalar zekâtlar vermen aslında Allah verene fazlasıyla verecek demektir. Veya ahirette karşılığını görecek demektir. Allah insandan vermek için ister verene de fazlasıyla geri iade eder. Hayırı insan niçin yapar birincisin kaynağı vicdanıdır fıtrattandır fıtridir herkes hayır yapmayı sever.
İkincisi inanç sistemleridir bütün dinlerde hayır yapmak vardır.

Üçüncüsü toplumlar hayrı gösteriş için yaparlar, alkışlanmak için hayır yaparlar.

Örneğin köprü cami okul çeşme vesaire hayır işleri
Bütün bunların kaynağı temiz midir helal yoldan kazanılmış mıdır Yoksa gayri meşru mudur Bunları biz bilemeyiz Allah bilir. Bir tane örnek vermek isterim. İstanbul Ataköy deki camiyi bir eroin kaçakçısı yaptırdı, ismini vermiyorum zira gazeteler bununla ilgili çok şey yazdılar.

Bu konuda: Maun/Süresini Dinleyelim bakalım ne diyor. Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla

1- Ey peygamber görüyorsun değimli hesap gününü yalan sayan şu adamı.

2-İşte o yetimi horlar itip kakar.

3-Fakir fukarayı doyurmaz, bu hususta bir başkasını teşvike bile yanaşmaz.

4-Ama kendince ibadetten de geri kalmaz. Yazıklar olsun böyle ibadet edenlere.

5-onlar, gerçek ibadetten bihaberdir.

6-İşleri güçleri gösteriştir.

7-Onlar ki evine gelen onca misafiri gösteriş için ağırlar ama fakir konu komşuya kap kaçak gibi bir şeyi ödünç bile vermezler.

Allah’a karşı borçluluk sorumluğunu tümden inkâr eden birini tasavvur edebilir misin? Şu üç şey, fakirden komşudan yolda kalmıştan esirgenmez.

1- su, 2- ateş, 3- tuz. İnsanların çoğu ibadetlerin ve ilahi emirlerin biçimine gösterdiği titizliği Ruhuna ve maksadına göstermez. Bu ise bu günün insanını tatmin etmemekte, onun için de yeni kuşaklarda ibadetsizlik salgın bir hastalık gibi yaygınlaşmaktadır.

Neden tatmin etsin ki, Bu tür amel sahibini dahi tatmin etmezse başkalarını nasıl tatmin eder. Bu sureye göre tüm ibadetler, insanda bir amacı gerçekleştirmek için emrelunmuştur.          
Yine tüm ibadetler insana belli bir davranış disiplini kazandırmayı hedefler.

Surenin verdiği örnekten yola çıkacak olursak namaz kılmakla yetime iyi davranmak yoksula doyurmak ve doyurmaya teşvik etmek arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yine en küçük bir yardıma dahi engel olmaya kalkanlar ibadetin kendilerinde gerçekleştirmek istediği hedeflerden habersiz kalanlardır Yalnız namaz değil-diğer ibadetler için de geçerlidir. Aynı durum özellikle de hac ibadeti için geçerlidir.

Göklerde ve yerde olanların tümü Allaha aittir. Siz içinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi ondan dolayı hesaba çekecektir. (2-Bakara/284.)

Biri kötülük yapar haram yerse sende onunla beraber olursan onunla düşüp kalkarsa Allah onların kalbini de kötülere benzetir. Yahudi ve Hıristiyan toplumlarından da peygamberlerini dinlemeyen kötü işler yapan insanlara Hz Davut ve Hz İsa onlara Lanet etti.  

Dört üncüsü ise insandır, Allah insanı yeryüzüne vakfetmiştir vakfedilen insan Allah için iyilik hayır hasenat sadaka zekât verecektir İnsan bir hak vakfıdır. Hayır, niçin yapılır Allah rızası için yapılmalıdır. Ahlak ve erdemli insanın yapacağı hayır makbuldür, Ahlaksız insanın yapacağı hayır da hayırsızdır. Hayrı alan kişi hayır yapana teşekkür etmesi, Allah’a şükretmesidir. O halde hayra iyiliğe karşı hayırsızlaşma. Servet benimdir diyen servetin özünü unutur,
 
HAYRA ENGEL OLANLARA KURAN’DAN CEVAP


KALEM /Süresi-12-15 kadar olan ayetlerin açıklaması..

12. iyiliğe ölümüne engel olan günaha gömülmüş zorbaya.

13.Kaba ve duygusuz üstüne üstelik fırıldak ve hayırsız.

11-Arkadan çekiştirmek için mekik dokuyan arabozucuyu da

14-Bütün bunların nedeni onun mal ve çocuklara sahip olması idi.

15-Onun burnuna zillet damgasını çıkmaz bir biçimde vuracağız.8 68-Kalem9
Servet mülkiyet değil emanettir. Sizde onun mülküsünüz, serveti de O sizden infak etmenizi isterken, mülkünden mülkünü istemektedir. Size mülkiyeti verdiği değil, emanet ettiği anlamına gelir.

Zira iman edip infak etmemek Allah’a inanıp da ona güvenmemek gibidir.
Kuran üç şeyi Allah yoluna nispet eder
1-İnfak.

2-Cihat.

3-Hicret. Müslüman tasavvurunda infak üç temele dayanır.

1-Mülk Allahın’dır.

2-İman Allah’a güvendir

3-Servet insan’a emanettir. Servet yarış at’ına benzer sırtına binerseniz siz ona sahip olursunuz. O sizin sırtınıza binerse o size sahip olur.
Vahyin infak tavsiyesi üç tür?

1-Bollukta ve darlıkta infak et.

2-Sevdiğinden ver.

3-Gizlice ve açıktan da ver. Allah için verdiğini çok görmemek.

Hz Peygamberin ifadesiyle kusmuğunu yalayan köpek durumuna düşmemek, başa kakmamak, küçük hesaplar yapmamak. Allah’ın şefkat ve merhametine layık olun. Allah için karşılıksız harcamada bulunan ona borç vermiş gibidir.
Bunun için veren, içinden gelerek verecek, verdiğini kime verdiğini, bile unutacak ve aklından silecek. Kâfiri müminden iman ayırır. Münafığı müminden infak ayırır.
İman küfrü def eder, infak nifakı.

 Ancak çift dünyalı olanlar infak edebilir, iki dünyası olanın iki yüzü değil tek yüzü olur.
Kim Allah yolunda verir ve sorumlu davranır ona cenneti kolaylaştırırız.( 57-Hadid/18.)
 

reklam banner'' width=.
Bu yazı 3652 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum