reklam banner'' width=-
-

AKSARAY VİLAYETİ 100 YAŞINDA!!!

İlimiz için tarihin tekerrür etmemesinin yegane çaresi Ak Partinin 16 yıl 7 aylık sözü demiryolunda!!!

--
AKSARAY VİLAYETİ 100 YAŞINDA!!!
13 Ekim 2020 - 07:26

*İlimiz için tarihin tekerrür etmemesi, kıyamete kadar gelişerek payidar olmasının yegane çaresi 1845-1920 ve 1933-89 yılları arasında 131 yıl süren 2 ilçelik esaretinin ana sebebi olan bizi limanlara ve hammadde merkezlerine bağlayacak olan demir yoluna zaman geçirilmeden kavuşturulmamız ve Aksaray merkeziyle birlikte iki ilçemizin yanı sıra güzergahta bulunan 8 ilçe, onlarca beldeyle yüzlerce köyde yaşayan bir milyon kişinin de can damarı olan etrafındaki tesislerde 75000 kişiye ekmek veren 15 bin kişinin de çalıştığı E.90 kara yolunun Ankara-Niğde otobanından en az şekilde etkilenmesini sağlayacak olan bakan onaylı tedbirlerin zamanında alınmasında.!!! 

  *Bunlar için Ak Partinin Aksaray’a 16 yıl 7 ay önce verdiği ve aradan geçen zamanda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere en yetkili ağızlardan defalarca tekrarlanan vadesi çoktan dolan sözü olan Aksaray-Ulukışla demiryolunun ihalesinin şimdiye kadar yapılmamasının 1. sorumlusu olan İlknur İnceöz, 2. sorumluları olan Ali Rıza Alaboyun , Ruhi Açıkgöz, 3. sorumluları olan Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, 2004-14 arası Aksaray Belediye Başkanı  ve 25. dönem Aksaray Milletvekili Nevzat Palta, Turan Yaldır ile ardından ise sırasıyla 2004’ten bu yana Aksaray da görev yapan muhalefet milletvekilleri, iktidar ve muhalefet partilerinin il ve merkez ilçe teşkilatlarıyla meslek odalarıyla STK’ların başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle medya mensuplarının vebalidir. 
Bu vebalden kurtulabilmek için zaman geçirmeden demir yolu ve E.90 konusunda gerekeni aralıksız ve ısrarlı şekilde sonuç alınıncaya kadar yapmaları gerekiyor. 
 
 


    1845-1920 arasındaki hiç hak etmediğimiz asla ve asla da hak etmeyeceğimiz 1. ilçelikten 100 yıl önce 13 Ekim 1920 de Büyük Millet Meclisine Atatürk tarafından verilen ve kabul edilen 40 Numaralı Kanunla 75 yıl süren hiçbir zaman hak etmediğimiz bizi Osmanlı merkez bütçesinden ayırılan ödeneklerden de mahrum bırakılarak mağdur olmamıza sebep olan olumsuzluklardan da kurtularak Vilayet olduk. 

TARİHİN TEKERRÜR ETMEMESİ İÇİN COĞRAFİ KONUMUMUZUN AVANTAJININ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILARAK ÖNCELİKLE ÜLKEMİZİN, ARDINDAN İSE BÖLGE ÜLKELERİNİN LOJİSTİK MERKEZİ OLMAMIZIN SAĞLANMASI İÇİN İSE BİZİ LİMANLARA VE HAM MADDE SAĞLAYACAĞIMIZ MERKEZLERE BAĞLAYACAK OLAN AKSARAY-ULUKIŞLA DEMİRYOLU HATTININ ZAMANINDA HİZMETE GİRMESİNDE! 

  TBMM’sinde 100 yıl önce 13 Ekim 1920 kabul edilen 40 numaralı kanunla 75 yıl süren  hiç hak edilmeyen, asla ve asla da edilmeyecek olan 1. ilçelik esaretinden kurtulan Aksaray’ın istikbali coğrafi konumunun en iyi şekilde kullanılarak ülkemizin ve bölge ülkelerinin lojistik merkezi olmamızın sağlanmasında, bunun için ise bu imkanı bize sağlayacak olan bizi limanlarla ham madde merkezlerine bağlayacak olan  13 Ekim günü il olduğumuzda gündeme gelen Aksaray-Ulukışla demiryoluna kavuşmamızda, E.90 karayolunun işlerliğini devam ettirecek tedbirlerin alınmasında ve yılın  tamamında7/24 çalışan Hava yolu başta olmak üzere istikbalimizi ak edecek hizmetlere zamanında  kavuşturulmamızda.!!!  

    Toplam olarak 131 yıl süren 2 ilçelik gibi tarihin bizim için yeniden tekerrür etmemesini isteyen hemşerilerimiz Aksaray’ın bir daha asla ve asla hak etmediği olumsuzluklarla karşılaşmaması gerekir. 
   Bunun için ise ilimiz için hem tarihin tekerrür etmemesini sağlayacak olan 1. olmazsa olmazımız olan hem de lojistik merkezi olmazının yanında kalkınmamızın ivme kazanmasını da sağlayacak olan ilimizi limanlarla ham madde merkezlerine bağlayacak olan demir yolunda. 


   İstikbalimizin 1. olmazsa olmazı olan Ak Partinin ise Aksaray’a 15 yıl 7 aylık sözü olan Aksaray-Ulukışla demiryolunun ihalesinin verilen sözün tutulmasında 1. derecede ihmali olan İlknur İnceöz, Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz, Cengiz Aydoğdu ,Mustafa Serdengeçti,2004-14 arası Aksaray Belediye başkanı  ve 25. dönem Aksaray milletvekili Nevzat Palta, Turan Yaldırda. 

    Ardından ise 2004’ten bu yana Aksaray’da görev yapan muhalefet milletvekilleri, iktidar ve muhalefet partilerinin il ve merkez ilçe teşkilatlarıyla meslek odalarıyla STK’ların başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle medya mensuplarında. 

  Bu ismi sayılanlar tarafından zaman geçirilmeden 2017 yılı yatırım programına alınan şimdiye kadar en yetkili ağızlar tarafından defalarca sözü verilen nihayetinde 26 Aralık 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından o zamanki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hattın ihalesinin 2020 yılı bitmeden yapılması sözünün takip edilerek hattımızın bitim tarihide belli olacak şekilde eh yakın zamanda önce ihale ilanına çıkartılmasını sağlamaları. 
   Ardından ise ihalesi yapılacak olan bu demir yolu hattımızın hak edişlerinin zamanında ödenerek işin istenen tarihte bitirilmesini sağlamaları gerekir. 

TRENİN AKSARAY’IN MUTLU İSTİKBALİNİ SAĞLAYACAK OLAN SANAYİ YATIRIMLARININ ARTMASINI TEŞVİK ETMESİNİN YANINDA BÖLGEMİZİN, ÜLKEMİZİN VE BÖLGE ÜLKELERİNİN LOJİSTİK MERKEZİ OLMAMIZIN 2. OLMAZSA OLMAZI E.90 KARAYOLUNUN ANKARA-NİĞDE OTOBANINDAN EN AZ ŞEKİLDE ETKİLENMESİNİ SAĞLAYACAK BAKAN ONAYLI TEDBİRLERİN ZAMANINDA ALINMASINDA! 


   Bizi limanlara ve dolayısıyla ilimizde yatırım ve yapacak sanayicilerin ihtiyacı olan ham maddeleri en uygun fiyatla işletmelerine taşıyacak imkanı verecek ve üretimde kullanılacak hammaddelerini temin edileceği merkezlere bağlayacak olan demir yolunun yanında mutlaka kesintisiz olarak çalışan ve şu anki karayolu ulaşımındaki merkezi konumumuzun da devam ettirilmesi şart. 

  Bunun için ise Aksaray merkez ile birlikte iki ilçemizin, ayrıca da güzergâhta bulunan 8 ilçe, onlarca beldeyle yüzlerce köyde yaşayan bir milyona yakın kişinin de can damarı olan etrafındaki tesislerde 75000 kişiye ekmek veren 15 bin kişinin de çalıştığı ve Ankara-Niğde otobanına göre 60 km daha kısa olan E.90 kara yolunun 5 Şubat 2017 günü ilimizi ziyaret öden dönemin UDH Bakanı Ahmet Arslan tarafından da olması mümkün olarak görülen tedbirlerin alınarak E. 90 Karayolunun Ankara-Niğde otobanından en az şekilde etkilenmesini sağlayacak tedbirlerinde zamanında alınmasında. 

SÖZÜ VERİLEN VAATLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 1. DERECEDE GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,MİLLETVEKİLLERİ İNCEÖZ,AYDOĞDU, MÜLKİ VE MAHALLİ MAKAM SAHİPLERİYLE AK PARTİ TEŞKİLATLARINDA!!!   

 2004 yılından bu yana sözü verilen 10 Şubat 2017 gününe kadar önce 26 Mayıs 2011 günü, ardından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu,10 Şubat 2017 Cuma günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım tarafından yeniden teyit edilen, daha sonra DDY Genel Müdürü ile UDH bakanı tarafından da ihalesinin yıl içinde yapılacağı belirtilen. 

   13 Ekim 2017 günü Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz tarafından yıl içinde ihalesinin yapılacağı belirtilen. 
   2018 yılı yatırım programına alınan ve 2018’in 2 Haziran  günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından” Yakında ihalesini yapacağız” sözü verilen, Milletvekili Cengiz Aydoğdu tarafından ise 15 Ağustos 2018 günü  ihalesinin yıl içinde yapılacağı konusunda verilen ve nihayetinde geçtiğimiz 26 Aralık günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihalenin bu yıl içinde yapılması konusundaki söze  ve yılın bitime 2.5 ay kalmasına rağmen bırakın ihalesini halen ihale ilanına bile çıkılmamasının bir açıklaması yok.!! 
     Şimdiye kadar bir türlü başlanılmayan demir yolu hattımızın mutlaka amma mutlaka en azından bitim tarihide belli olacak şekilde en kısa zamanda ihale ilanına çıkılması. 

    İlanına çıkılacak ihalenin en iyi yapımcı firma tarafından üstlenilmesi için ihalenin Aksaray Milletvekilleri ile Mülki ve Mahalli idareciler tarafından takip edilmesi, ihalenin yapılmasından sonra ise yüklenici firmanın hak edişlerinin zamanında ödenmesinin sağlanması şarttır. 

   Bunun için ise hem  görev hem de yetki ile sorumluluk 1. Derecede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlimiz Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Ayhan Erel, Ramazan Kaşlı,5. Vekilimiz Erzurum Ak Parti Milletvekili Selami Altınok Valimiz ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İGM Başkanı Mehmet Tüzün ve Ak Parti İl başkanı Hüseyin Altınsoy ile birlikte tüm siyasetçilerle atanmış ve seçilmişlerinde,25. Dönem Aksaray Milletvekili ve 2004-14 arası Belediye başkanı Nevzat Palta ile 25. Dönem milletvekili Turan Yaldır’da. 

    1845-1920 ve 1933-89 arasındaki toplam olarak 131 yıl süren ve bizi her yönüyle yeryüzünden silen 2. ilçelik esaretinin tekerrür etmesinin engellenmesi için öncelikle tüm siyasetçilerin gerekeni eksiksiz yapmaları şarttır. 

VERİLEN SÖZLERİN ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE İKTİDAR SİYASİTÇİLERİNDEN SONRA VEBAL MUHALEFET PARTİLERİ, MESLEK ODALARI,STK’LARLA MEDYA MENSUPLARININ TAMAMINDA!!! 

      “Demokrasilerde iktidarları 1. derecede çalıştıranlar muhalefet partileri, ardından ise meslek odaları, STK’lar la Medyadır!!! 
    Bu bilinçle öncelikle  CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, MHP il Başkanı Mustafa Çölkesen ile İYİ Parti il Başkanı Özhan Türemiş . 

   Ardından ise Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Ticaret Borsası Başkanı Hamit  Özkök, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Damızlık Sığırı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Süt Birliği Başkanı Esat Zengin, Baro Başkanı Ramazan Erhan Toprak ile STK Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş. 

     Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Karatay, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Südemen‘le Aksaray Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Celil Acar, 68 Aksaray İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mustafa Avcı ile bu cemiyetlerin yönetim kurulu üyeleriyle gazetecilerin tamamıyla. 
   İlimiz merkez ilçesi ve ilçelerimizdeki, yurt içi ve dışındaki Aksaray’la direk ve dolaylı bağlantılı tüm seçilmişler, atanmışlarla meslek odaları ve STK yetkilileriyle mensuplarında. 

   Tüm muhalefet partileriyle, Meslek odaları, STK’lar ve Medya mensupları tarafından da her türlü siyasi taassup ve mevki ile makam ve diğer tüm dünya çıkarları beklentilerinden kurtularak samimiyetle verilen sözlerin gerçekleştirilmesi için ilimiz için tarihin tekerrürünü engellemesinin yanında istikbalini ak edecek hizmetleri ısrarlı şekilde takip etmeleri 1. derecede vazifesidir.” Dediler.(Haber araştırma, belge, bilgi ve fotoğraflar Ali Genç Arşivi) 
 

Bu haber 459 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
-